Urząd Miejski w Tarnogrodzie
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród
tel.: 84 6897161, 84 6897162, 84 6897031
e-mail: um@tarnogrod.pl